PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakichkolwiek przyczyn. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania Towaru. Warunkiem jest przesłanie towaru w nienaruszonym stanie.
2. Prawo odstąpienia od umowy wykonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wobec Browar Harpagan lub elektronicznie na adres e-mail: biuro@browarharpagan.pl
3. W przypadku odstąpienia od umowy wartość sprzedaży zostanie zwrócona Klientowi najpóźniej 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia oraz zwracanego Towaru przez Browar Harpagan. (z wyjątkiem dodatkowych kosztów).
4. Wartość sprzedaży zostanie zwrócona Klientowi przy użyciu takich samych metod płatniczych jakie zostały użyte przez Klienta, chyba że Klient złoży oświadczenie o innym sposobie działania do akceptacji przez Sklep.
5. Zwracany Towar powinien zostać dostarczony na adres: Browar Harpagan ul. Szczepankowo 129 61-313 Poznań, nie później niż 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W wypadku przekroczenia terminu przez Klienta, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu wartości sprzedaży Klientowi. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.


RĘKOJMIA

1. Sklep, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na biuro@browarharpagan.pl. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

0
    0
    Twój koszyk
    Pusto w koszyczkuPowrót do sklepu